District Partner Dholpur

Rakesh Kumar Parmar
Samajik Vikas Samiti
VP- Attarsuma (Baseri), Distt. – Dholpur- 328 022
Ph.: 05646-272012, (O)
Fax: 05646-266263
Mob: 97840 16835 / 9460646335
Email: svsdholpur@gmail.com